Om stiftelsen

Olof Wallenius vid sitt skrivbord

Signe och Olof Wallenius Stiftelse bildades 1984 i samband med familjeföretaget Walleniusrederiernas 50-årsjubileum. Det var ett sätt att hylla företagets grundare Olof Wallenius och hans hustru och bidra till att utveckla människor och verksamhetsområden som låg dem nära hjärtat – medicin och teknik samt vidareutbildning inom sjöfart.

 

Syfte

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom bl a medicin och sjöfartsrelaterad teknisk forskning med fokus på logistik och hållbarhet. En annan viktig del är att lämna bidrag för beredande av undervisning eller utbildning inom sjöfartsnäringens område, vilket inkluderar läroanstalter, vetenskapliga institutioner, stiftelser, föreningar och andra för att de ska kunna genomföra utbildningsinsatser.

 

Styrelse

Annika Bootsman Kleberg
Jonas Kleberg
Lennart Hagel
Jan Lindman
Katarina Lund

 

Kontakt

Signe & Olof Wallenius Stiftelse
Att: Fredrik Upman
Box 17086
104 62 STOCKHOLM

Tel: 08-772 05 77

E-post: info@sowstiftelse.se

Organisationsummer: 802012-1748