Beviljade anslag

beviljade anslag

Beviljade anslag Signe och Olof Wallenius Stiftelse

Under år 2022 utbetalades 2 420 000 SEK i bidrag. Till antalet gällde de flesta av de 84 beviljade ansökningarna sjöbefälsstudier. Dock var fördelningen av utbetalda medel spridda över de olika kategorierna sökanden, se pajdiagrammet nedan.