Bankuppgifter

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Se nedan vad som gäller för respektive bank. Kontakta din bank om det finns några oklarheter.

SEB: Ange clearingnummer och kontonummer (11 siffror)

Handelsbanken : clearing nr: 4 siffror och kontonummer (9 siffror). Om kontonumret har färre siffror än 9, fyll ut med nollor före kontonumret.

Swedbank: Om clearingnumret börjar med ’7’, ange sammanlagt 11 siffror. Om clearingnumret börjar med ’8’, ange sammanlagt 15 siffror. Ange clearingnummer (5 siffror) och kontonummer. Fyll ut med nollor mellan clearingnumret och kontonumret, om det sammanlagda numret har färre än 15 siffror.

Sparbanken Gripen eller Sparbanken Finn: Ange enbart kontonummer (8 eller 10 siffror).

Nordea: Ange personnummer utan mellanslag eller bindestreck (10 siffror) eller kontonummer (11 siffror).

Plusgiro: Ange kontonummer utan clearingnumret.

Den Danske Bank: Om kontonumret börjar med 604993 eller 6043363-60443367, ange 13 siffror.Om kontonumret börjar med 4993 eller 3363-3367, ange 10 siffror.

Övriga: Ange clearingnummer och kontonummer (11 siffror).