Ansökan om anslag för Forskningsprojekt

Ansökan om anslag för forskningsprojekt gällande medicinsk forskning och sjöfartsrelaterad teknikutveckling med fokus på hållbarhet och logistik.

 

Ansökan ska hållas så kort som möjligt, maximalt tio sidor och innehålla:

  • En redogörelse över forskningsprojektet med specificerade kostnader samt tidsplan
  • En redovisning av institutioner, medarbetare m fl som står bakom projektet liksom personliga kvalifikationer för den sökande
  • En tydlig redovisning av hur stort bidrag som söks från Stiftelsen
  • En redovisning av vilka bidrag som sökts/erhållits från andra anslagsgivare.
  • En för lekmän förståelig sammanfattning av forskningsprojektet på maximalt en halv sida.

 

Ansökan ska skrivas på svenska. Det är inte nödvändigt med omfattande publikationslistor.

För forskningsprojekt av medicinsk art eller projekt som kräver tillstånd från etikprövningsnämnd ska godkänt etiktillstånd bifogas. Stiftelsen stödjer inte forskningsprojekt som omfattar djurförsök.

Efter avslutat forskningsprojekt ska en redogörelse över resultatet skickas till Stiftelsen.

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2024 och senast den 15 mars 2024. Beslut om bidrag fattas vanligen i maj med utbetalning senast 1 juli.

För att underlätta administrationen ber vi dig skriva ut och fylla i vår blankett och bifoga ansökan.

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Information om Dataskyddspolicy

 

För att skicka in ansökan

Alternativ 1:

Ladda upp en komplett ansökan sammanslaget i ett PDF-dokument, max 10 Mb.

 

Alternativ 2:

Ansökan ska omfatta 15 exemplar av de kompletta ansökningshandlingarna. De 15 kopiorna ska vara dubbelsidiga, häftade och hålslagna.

Ansökan postas till:

Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Box 17086
104 62 Stockholm

 

Observera att du måste FYLLA I BLANKETTEN MED TANGENTBORDET, sedan skriva ut ansökningsblanketten och skriva under för hand. Efter det kan du ladda upp ansökningsblanketten och dina dokument, sammanslagna till ett PDF-dokument på max 10 Mb.

Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

 

Ansökningsperioden 2024 är nu avslutad!