Blankett ansökan för Enskilda Studier

  Underskrift:

  --------------------------------------------------------------------------------

  Observera att du först måste skriva ut sidan och skriva under för hand. Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.
  Ladda sedan upp sidan nedan tillsammans med din ansökan, alla dokument sammanslagna till ett enda PDF-dokument, max 10 Mb. Efter det kan du skicka in ansökan.

  - Personligt brev, som ska vara undertecknat
  - Studieintyg. OBS! För er som går fyraåriga utbildningar, be institutionen notera det på intyget.
  - Betyg

  Välkommen med din ansökan!