Ansökan Institutioner/organisationer

ansökan institutioner/organisationer

Ansökan om utbildnings/utvecklingsbidrag för Institutioner/Organisationer.

 

Ansökan ska innehålla Institutionens/Organisationens namn liksom en redogörelse av vad ansökan avser med specifikation av kostnader samt tidsplan. För att underlätta för vår administration ber vi om att ansökningarna hålls så korta som möjligt, maximalt tio sidor.

Det ska tydligt framgå hur stort bidrag som söks från Stiftelsen. Ange även vilka bidrag som sökts/erhållits från andra bidragsgivare. Ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2024 och senast den 15 mars 2024. Beslut om bidrag vanligen fattas i maj med utbetalning senast 1 juli

Efter avslutat projekt ska en redogörelse över resultatet skickas till Stiftelsen.

 

För att underlätta administrationen ber vi dig skriva ut och fylla i vår blankett och bifoga ansökan. Använd utskriftsfunktionen i din webbrowser.

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Information om dataskyddspolicy.

 

För att skicka in ansökan

Alternativ 1:

Fullständiga ansökningshandlingar sammanslagna till ett PDF-dokument, max 10 Mb.

 

Alternativ 2:

Ansökan ska omfatta 15 exemplar av de fullständiga ansökningshandlingarna. De 15 kopiorna ska vara dubbelsidiga, häftade och hålslagna.

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Box 17086
104 62 Stockholm

 

Observera att du måste FYLLA I BLANKETTEN MED TANGENTBORDET, sedan skriva ut ansökningsblanketten och skriva under för hand. Efter det kan du ladda upp ansökningsblanketten och dina dokument, sammanslagna till ett PDF-dokument på max 10 Mb.
Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

 

Klicka här för att komma till ansökningsblanketten