Ansökan Enskilda Studier

ansökan enskilda studier

Ansökan om bidrag för enskilda studier inom sjöfart/logistik/hållbarhet.

 

Ansökan ska bestå av ett personligt brev med en redogörelse av studierna samt personliga kvalifikationer. Studieintyg från universitet eller högskola med registerutdrag över avslutade kurser med betyg ska bifogas. Intyget ska om möjligt vara underskrivet av administratör på skolan. Utbildningen ska omfatta minst 3 år.

För enskilda studier avseende sjöbefälsutbildning lämnas bidrag till studier för de två sista läsåren. Observera att den sökande ska ha påbörjat det sista eller näst sista läsåret vid ansökningstillfället.

I kategorin enskilda studier, både sjöbefälsstudier och övriga studier, utbetalas ett fast bidrag per individ. De senaste åren har bidraget legat på 10 000 kr upp till 15 000 kr per beviljad ansökan. Beloppet kan variera beroende på hur många ansökningar som kommit in. Ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökningshandlingar ska vara Stiftelsen tillhanda tidigast den 1 januari 2024 och senast den 15 mars 2024. Beslut om bidrag fattas vanligen i maj med utbetalning senast den 1 juli.

 

För att underlätta administrationen av din ansökan ber vi dig skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett och bifoga ansökan, länk längst ner på denna sida.

Till denna ansökan ska bifogas:

  • Personligt brev, som ska vara undertecknat
  • Studieintyg. OBS! För er som går fyraåriga utbildningar, be institutionen notera det på intyget.
  • Betyg

Det är viktigt att du fyller i dina bankuppgifter korrekt. Läs mer här.

Information om Dataskyddspolicy

 

För att skicka in ansökan

Alternativ 1:

Fullständig ansökan samlad till ett PDF-dokument, max 10 Mb.

 

Alternativ 2:

Ansökan postas till:
Signe och Olof Wallenius Stiftelse
Box 17086
104 62 Stockholm

 

Observera att du först måste FYLLA I BLANKETTEN MED TANGENTBORDET, sedan skriva ut blanketten och skriva under för hand. Efter det kan du ladda upp ansökningsblanketten och dina dokument, sammanslagna till ett PDF-dokument på max 10 Mb.

Använd utskriftsfunktionen i din internet browser för att skriva ut.

 

Klicka här för att komma till ansökan